Audiologopēds

Audiologopēds ir ārstniecības persona, kas veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju.

Glorija Ločmane

Audiologopēds

Darba laiks

Audiologopēds Glorija Ločmane pieņem pēc iepriekšēja pieraksta trešdienās un ceturtdienās.

Glorija Ločmane ir kvalificēts audiologopēds, un, paralēli PPII “Mikausis”, strādā Ogres novada slimnīcā. Audiologopēds ir ārstniecības persona, kas veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju.

Audiologopēds bērnudārzā novērtē bērnu runas, valodas un komunikācijas spējas un to atbilstību vecumam. Pēc novērtējuma tiek izvērtēts vai un kāds korekcijas darbs tiks pielāgots bērna individuālajām vajadzībām. Audiologopēds strādā gan grupās, gan individuāli. Tiek sniegts atbalsts un rekomendācijas gan grupu pedagogiem, gan bērnu vecākiem darbam mājās un ikdienā.

Pie PPII “Mikausis” audiologopēda var pierakstīties arī bērni no citām izglītības iestādēm.

Pie audiologopēda jādodas, ja ir aizdomas par:

 • skaņu izrunas traucējumiem – nepareizu skaņu izrunāšanu, skaņu jaukšanu vai atsevišķu skaņu neizrunāšanu;
 • valodas attīstības aizturi;
 • komunikācijas traucējumiem;
 • runas tempa un ritma traucējumiem (tai skaitā arī stostīšanās);
 • balss traucējumiem;
 • košļāšanas un rīšanas traucējumiem;
 • valodas sapratnes traucējumiem;
 • lasīšanas, rakstīšanas un mācīšanās traucējumiem.

Audiologopēda privātās/individuālās nodarbības:

 • vecāku konsultēšana;
 • runas, valodas un komunikācijas spēju novērtēšana;
 • kopīgu mērķu izvirzīšana, individuālā korekcijas/terapijas plāna izveide;
 • individuālā korekcijas/terapijas plāna īstenošana un piederīgo apmācība;
 • rekomendāciju sniegšana darbam mājās un ikdienā.

Telerehabilitācija – audiologopēda individuālās nodarbības un konsultācijas attālināti, izmantojot video programmas ZOOM vai Google Meet.

"Mikausis"
© 2010 - 2024. Visas tiesības aizsargātas.