Kontakti

SIA "PPII MIKAUSIS"
Vadītāja Iveta Umule

REKVIZĪTI

Vienotais reģistrācijas Nr.: 
40203149084

Juridiskā adrese: 
Skolas iela 10-49, Ogre, Ogres novads, LV- 5001

Konts vecāku līdzmaksājumiem: 
____________________________

Konts Eiropas Sociālā Fonda “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Granta īstenošanai:
LV12UNLA0055002866815
"Mikausis"
© 2010 - 2024. Visas tiesības aizsargātas.