Par mums

Misija

Radīt bērniem draudzīgu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli. Bērni ir kā puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai.

Vīzija par izglītojamo

Mīlošs, priecīgs, pacietīgs, laipns, uzticams, apdomīgs, patstāvīgs, drosmīgs, zinātkārs un vesels bērns ar vēlmi izzināt sevi un pasauli, apzinās savu un citu cilvēku vērtību kā unikālas Dieva radītas personības.

Vīzija par izglītības iestādi

Realizēt kompetenču pieeju caur Marijas Montesori pedagoģijas metodēm. Tikumisku priekšstatu veidošana caur kristīgām vērtībām un ētikas pamatprincipiem. Iekļaujošas izglītības īstenošana, kuras centrā ir bērna veselīgas personības attīstība un veiksmīga sociālā integrācija.

Vērtības cilvēkcentrētā veidā

Cieņa – cieņpilnas attiecības ar vecākiem, skolotājiem un sabiedrību
Ģimene - dabiska ģimene, bērni, kuri rodas vīrieša un sievietes savienībā, atbildība vienam par otru, draudzīgums, atbalsts
Veselība – veselīga dzīves veida izpratne, kas ietver garīgo, fizisko un mentālo veselību

SIA "PPII Mikausis"

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mikausis" ir dibināta 2010. gada 10. oktobrī, ar mērķi nodrošināt bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam pirmsskolas izglītības programmu, atbilstoši bērnu spējām un interesēm, kā arī aprūpi un ēdināšanu. 

Gadu gaitā Mikauša bērnu skaits ir pieaudzis līdz 40 bērniem.
Šobrīd piedāvājam:
PPII Mikausis īsteno licencētu vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).
Pirmsskolas grupiņas bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem.
Pirmsskolas bērnu grupiņu vecumā no 3 līdz 6 gadiem ar M. Montesori pedagoģijas metodēm un audzināšanu, kas balstīta kristīgās vērtībās.
Interešu izglītības pulciņu "Mazie pētnieki" pirmsskolas bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem ar M. Montesori pedagoģijas elementiem, angļu valodas pulciņu, lego konstruēšanas un rokdarbu pulciņu.
"Mazo pētnieku" mazuļu skoliņa no 1,2 gada vecuma kopā ar vecākiem.
Mūzikas terapijas nodarbības bērniem.
Audiologopēda nodarbības bērniem.
Seminārus vecākiem un ģimenēm.

2020. gada nogalē PPII Mikausis ieguva sociālā uzņēmuma statusu ar sociālo mērķi – veicināt kristīgās vērtībās balstītas izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību.

2022. gadā uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošana, lai attīstītu pirmsskolas darbību.

"Mikausis"
© 2010 - 2024. Visas tiesības aizsargātas.