Mūzikas terapijas nozīme

26. oktobrī Ogres Valsts ģimnāzijā norisinājās Ogres novada izglītības darbinieku konference “VēroJUMS rītdienai”, kuras mērķis ir uzsvērt izglītības nozarē strādājošajiem, cik svarīgi ir izzināt sevi un savu darbu, mācīties vienam no otra un mācīties jau tagad, lai pilnveidotu savu turpmāko darbu.

Vienu no konferences darbnīcām vadīja Iveta Umule, sertificēta mākslas terapeite mūzikas terapijā, pirmsskolas izglītības iestādes «Mikausis» un sociālā uzņēmuma «PPII Mikausis» valdes priekšsēdētāja.

Iveta Umule izglītības darbiniekiem stāstīja par mūzikas terapijas nozīmi iekšējo resursu atklāšanā un attīstīšanā. Mūzikas terapija var stimulēt valodas attīstību un runas motorās koordinācijas spējas, attīstīt sava ķermeņa izjūtu, uzlabot vai atjaunot kustību koordināciju, attīstīt sīko motoriku, attīstīt kognitīvās funkcijas, uzlabot un attīstīt komunikācijas prasmes, apzināties un izprast savas emocijas, mazināt uzvedības un mācīšanās traucējumus, strādāt ar pārdzīvojumiem un traumatisku pieredzi, adaptēties jaunajā skaņu vidē pēc kohleārā implanta (dzirdes aparāta) ievietošanas, mazināt stresu, trauksmi, nervozitāti, uzlabot attiecības un risināt konfliktsituācijas, paaugstināt pašvērtējumu, pilnvērtīgi izmantot savus resursus.

Vairāk par izglītības darbinieku konferenci: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/notikusi-ogres-novada-izglitibas-darbinieku-konference-0

"Mikausis"
© 2010 - 2024. Visas tiesības aizsargātas.